Fasteignir Í áskrift án vsk.
Mánaðargjald 1.990 kr.
Fasteignamatsupplýsingar 120 kr.
Staðfangayfirlit 120 kr.
Upplýsingar um land 120 kr.
Skjalalisti, þinglýst skjöl 115 kr.
Þinglýst skjal 420 kr.
Kennitöluleit án eignasögu 1.495 kr.
Kennitöluleit með eignasögu 2.445 kr.

Ökutæki Í áskrift án vsk.
Mánaðargjald 1.480 kr.
Almenn leit í ökutækjaskrá 36 kr.
Almenn leit í vinnuvélaskrá 27 kr.
Ferilskrá 113 kr.
Slysaskrá 97 kr.
Kennitöluleit í ökutækjaskrá 960 kr.
Kennitöluleit í vinnuvélaskrá 860 kr.

Veðbönd Í áskrift án vsk.
Mánaðargjald 3.620 kr.
Sækja veðbandayfirlit 1.240 kr.

Áskrifendur sem eru bæði með fasteigna- og ökutækjaskrá greiða einungis eitt mánaðargjald fyrir aðgang að veðböndum, auk þess að borga fyrir hvert sótt veðband samkvæmt gjaldskrá.