Fasteignir Í áskrift án vsk.
Mánaðargjald 1.450 kr.
Uppfletting á vef 54 kr.
Leit eftir götuheiti (heiti og númer) 56 kr.
Fasteignamatsupplýsingar 95 kr.
Upplýsingar um land 92 kr.
Skjalalisti, þinglýst skjöl 84 kr.
Þinglýst skjal 331 kr.
Kennitöluleit án eignasögu 1.265 kr.
Kennitöluleit með eignasögu 2.445 kr.

Ökutæki Í áskrift án vsk.
Mánaðargjald 950 kr.
Almenn leit í ökutækjaskrá 32 kr.
Almenn leit í vinnuvélaskrá 20 kr.
Ferilskrá 99 kr.
Slysaskrá 91 kr.
Kennitöluleit ökutækja og vinnuvélaskrá 826 kr.

Veðbönd Í áskrift án vsk.
Mánaðargjald 2.450 kr.
Sækja veðbandayfirlit 970 kr.

Áskrifendur sem eru bæði með fasteigna- og ökutækjaskrá greiða einungis eitt mánaðargjald fyrir aðgang að veðböndum, auk þess að borga fyrir hvert sótt veðband samkvæmt gjaldskrá.

Creditinfo Lánstraust
Kt: 710197 2109