Fasteignir Í áskrift án vsk.
Mánaðargjald 1.590 kr.
Uppfletting eftir götuheiti (heiti og númer) 58 kr.
Fasteignamatsupplýsingar 98 kr.
Upplýsingar um land 98 kr.
Skjalalisti, þinglýst skjöl 94 kr.
Þinglýst skjal 338 kr.
Kennitöluleit án eignasögu 1.285 kr.
Kennitöluleit með eignasögu 2.445 kr.

Ökutæki Í áskrift án vsk.
Mánaðargjald 1.050 kr.
Almenn leit í ökutækjaskrá 32 kr.
Almenn leit í vinnuvélaskrá 22 kr.
Ferilskrá 99 kr.
Slysaskrá 91 kr.
Kennitöluleit ökutækja og vinnuvélaskrá 826 kr.

Veðbönd Í áskrift án vsk.
Mánaðargjald 2.700 kr.
Sækja veðbandayfirlit 970 kr.

Áskrifendur sem eru bæði með fasteigna- og ökutækjaskrá greiða einungis eitt mánaðargjald fyrir aðgang að veðböndum, auk þess að borga fyrir hvert sótt veðband samkvæmt gjaldskrá.