Fasteignir Í áskrift án vsk.
Mánaðargjald 1.850 kr.
Fasteignamatsupplýsingar 111 kr.
Staðfangayfirlit 108 kr.
Upplýsingar um land 119 kr.
Skjalalisti, þinglýst skjöl 107 kr.
Þinglýst skjal 390 kr.
Kennitöluleit án eignasögu 1.385 kr.
Kennitöluleit með eignasögu 2.445 kr.

Ökutæki Í áskrift án vsk.
Mánaðargjald 1.370 kr.
Almenn leit í ökutækjaskrá 34 kr.
Almenn leit í vinnuvélaskrá 26 kr.
Ferilskrá 103 kr.
Slysaskrá 95 kr.
Kennitöluleit í ökutækjaskrá 910 kr.
Kennitöluleit í vinnuvélaskrá 860 kr.

Veðbönd Í áskrift án vsk.
Mánaðargjald 3.350 kr.
Sækja veðbandayfirlit 1.240 kr.

Áskrifendur sem eru bæði með fasteigna- og ökutækjaskrá greiða einungis eitt mánaðargjald fyrir aðgang að veðböndum, auk þess að borga fyrir hvert sótt veðband samkvæmt gjaldskrá.