Fasteignir Í áskrift án vsk.
Mánaðargjald 1.450 kr.
Uppfletting á vef 54 kr.
Leit eftir götuheiti (heiti og númer) 54 kr.
Fasteignamatsupplýsingar 92 kr.
Upplýsingar um land 92 kr.
Skjalalisti, þinglýst skjöl 81 kr.
Þinglýst skjal 325 kr.
Kennitöluleit án eignasögu 1.245 kr.
Kennitöluleit með eignasögu 2.445 kr.

Ökutæki Í áskrift án vsk.
Mánaðargjald 950 kr.
Almenn leit í ökutækjaskrá 32 kr.
Almenn leit í vinnuvélaskrá 20 kr.
Ferilskrá 97 kr.
Slysaskrá 89 kr.
Kennitöluleit ökutækja og vinnuvélaskrá 810 kr.

Veðbönd Í áskrift án vsk.
Mánaðargjald 2.450 kr.
Sækja veðbandayfirlit 970 kr.

Áskrifendur sem eru bæði með fasteigna- og ökutækjaskrá greiða einungis eitt mánaðargjald fyrir aðgang að veðböndum, auk þess að borga fyrir hvert sótt veðband samkvæmt gjaldskrá.