Fasteignir Í áskrift án vsk.
Mánaðargjald 1.760 kr.
Uppfletting eftir götuheiti (heiti og númer) 58 kr.
Fasteignamatsupplýsingar 98 kr.
Upplýsingar um land 98 kr.
Skjalalisti, þinglýst skjöl 94 kr.
Þinglýst skjal 338 kr.
Kennitöluleit án eignasögu 1.285 kr.
Kennitöluleit með eignasögu 2.445 kr.

Ökutæki Í áskrift án vsk.
Mánaðargjald 1.290 kr.
Almenn leit í ökutækjaskrá 34 kr.
Almenn leit í vinnuvélaskrá 22 kr.
Ferilskrá 103 kr.
Slysaskrá 95 kr.
Kennitöluleit í ökutækjaskrá 910 kr.
Kennitöluleit í vinnuvélaskrá 910 kr.

Veðbönd Í áskrift án vsk.
Mánaðargjald 3.190 kr.
Sækja veðbandayfirlit 990 kr.

Áskrifendur sem eru bæði með fasteigna- og ökutækjaskrá greiða einungis eitt mánaðargjald fyrir aðgang að veðböndum, auk þess að borga fyrir hvert sótt veðband samkvæmt gjaldskrá.