Hvers vegna skiptir lánshæfismat máli?

Lágmarkar áhættu þegar teknar eru ákvarðanir um viðskipti við aðila. Eykur líkur á að lánveitandi fái lánsfé endurgreitt á skuldadögum.

Tryggir að ekki er lagt huglægt mat við ákvarðanartöku um viðskipti heldur er byggt á hlutlægum upplýsingum frá óháðum aðila.

Auðveldar samskipti við viðskiptamenn því ákvarðanataka er rökstudd með tölulegum gögnum fremur en persónulegu mati.

Sjáðu stutta kynningu á lánshæfismati fyrirtækja


Á hvaða gögnum byggir lánshæfismat fyrirtækja?

Myndin sýnir hvernig upplýsingar úr ársreikningum, greiðsluhegðun, tengsl við önnur félög og mögulegar færslur í 
        vanskilaskrá geta haft áhrif á lánshæfismat fyrirtækis. Einnig getur stærð og aldur fyrirtækisins haft áhrif á einkunn þess, auk vensl stjórnarmanna við önnur félög

Chart.

Dreifing félaga eftir lánshæfisflokkum

Út frá lánshæfismati eru fyrirtæki flokkuð niður frá eitt til tíu. Fyrirtæki í flokki eitt eru líklegust til að standa við skuldbindingar en tíu eru ólíklegust. Með hverju mati á fyrirtæki fylgja upplýsingar um sögulegt mat, helstu tölur og samanburður við önnur fyrirtæki af sömu stærð og á sama aldursbili. Gögn frá október 2017.

Sýniseintak: Lánshæfismat fyrirtækja (pdf)

Spurt og svarað

Opna alla

Er lánshæfismat reiknað fyrir öll íslensk fyrirtæki?

Lánshæfismatið er reiknað fyrir nánast öll fyrirtæki sem ekki eru með virka skráningu í vanskilaskrá, hafa verið brottfelld, eru gjaldþrota, eða með eftirfarandi rekstrarform: hlutafélög (hf.), einkahlutafélög (ehf.), samvinnufélög (svf.), sameignarfélög (sf.) og samlagsfélög (slf.) ásamt nokkrum fágætari rekstrarformum.

Má hver sem er sækja lánshæfismat ?

Aðilar þurfa að hafa lögvarða hagsmuni til að mega sækja lánshæfismat fyrirtækis og upplýst samþykki frá einstaklingi.

Fyrir hvað stendur hver flokkur matsins í lánshæfismati fyrirtækja?

Einkunn Skýring
1 Framúrskarandi áhættulítið
2 Mjög áhættulítið
3 Áhættulítið
4 Tiltölulega áhættulítið
5 Miðlungs áhættulítið
6 Áhætta
7 Áhætta umfram eðlileg mörk
8 Áhættumikið
9 Mjög áhættumikið
10 Alvarleg vanskil mjög líkleg

Á hvaða gögnum byggir lánshæfismat einstaklinga?

Myndin sýnir hvernig upplýsingar úr ársreikningum, greiðsluhegðun, tengsl við önnur félög og mögulegar færslur í 
        vanskilaskrá geta haft áhrif á lánshæfismat fyrirtækis. Einnig getur stærð og aldur fyrirtækisins haft áhrif á einkunn þess, auk vensl stjórnarmanna við önnur félög

Chart.

Dreifing einstaklinga í lánshæfisflokka

Lánshæfi einstaklinga er metið á kvarðanum A1-E3, þar sem A1 er besta möguleika einkunn og E3 sú lakasta. Myndin sýnir dreifingu lánshæfiseinkunna einstaklinga á Íslandi, eldri en 18 ára. Ekki er reiknað lánshæfismat fyrir einstaklinga á vanskilaskrá eða þá sem búsettir eru erlendis. Gögn frá nóvember 2017.

Sýniseintak: Lánshæfismat einstaklinga (pdf)

Skýrslur um erlend fyrirtæki

Creditinfo er umboðsaðili fyrir Dun & Bradstreet Inc auk fleiri erlendra aðila á sviði fjárhags- og markaðsupplýsinga ásamt því að vera sjálf með starfsemi í mörgum löndum. Það gerir okkur kleift að bjóða lánshæfisskýrslur fyrir erlend fyrirtæki sem nýtast við eftirlit á lánshæfi.

Róbert segir ...

„Lánshæfismat fyrirtækja auðveldar okkur að taka góðar og sanngjarnar ákvarðanir þegar kemur að reikningsviðskiptum. Með því eiga líka nýir viðskiptavinir með traust lánshæfismat betri möguleika á góðum kjörum strax í upphafi“

Róbert Heimir Hnífsdal Halldórsson, – sölu- og markaðsstjóri Würth

Komdu í áskrift

Áskrift hjá Creditinfo veitir aðgang að upplýsingum eins og lánshæfi og vanskil aðila, eignarhald og tengsl félaga og ársreikningum þeirra. Þeir sem eru með áskrift geta svo bætt við sig viðskiptamannavaktinni sem lætur þig vita ef breytingar verða á lánshæfi viðskiptamanna þinna eða ef þeir fara í vanskil. Slíkt veitir svigrúm til að bregðast við þegar áhætta í safni eykst eða minnkar.

Lesa meira