Listarnir eru afhentir sem Excel skjöl.


Framúrskarandi fyrirtæki

Listinn inniheldur upplýsingar um Framúrskarandi fyrirtæki 2019 sem er unninn upp úr ársreikningum 2016 til 2018.

 • Nafn og kennitala fyrirtækis
 • Heimilisfang og símanúmer fyrirtækis
 • Nafn framkvæmdarstjóra
 • ISAT atvinnuflokkur fyrirtækis
 • Eigið fé
 • Eiginfjárhlutfall
 • Uppgjörsmynt
 • Ársniðurstaða
 • Rekstarakostnaður
 • Eignir alls
 • Rekstrarform
verð 90.000 kr.. án vsk.

300 / 500 / 1000 stærstu fyrirtækin

Í boði er að fá markhópalista yfir stærstu fyrirtæki landsins sem er afmarkaður eftir veltu, eignum eða starfsmannafjölda.

 • Nafn og kennitala fyrirtækis
 • Heimilisfang fyrirtækis
 • Netfang og símanúmer fyrirtækis*
 • ISAT atvinnuflokkur fyrirtækis
 • Upplýsingar um veltu, eignir eða starfsmannafjölda
verð frá 35.000 kr. án vsk.

Sérsniðnir markhópalistar

Í boði er að fá markhópalista sem er afmarkaður við tiltekna atvinnnugrein og/eða landshluta. Listarnir innihalda eftirfarandi grunnupplýsingar en einnig er hægt að bæta við ýmsum öðrum.

 • Nafn og kennitala fyrirtækis
 • ISAT atvinnuflokkur fyrirtækis
 • Heimilisfang fyrirtækis
 • Netfang og símanúmer fyrirtækis*
verð frá 35.000 kr. án vsk.

Er markhópurinn erlendis?

Creditinfo er umboðsaðili fyrir Dun & Bradstreet Inc auk fleiri aðila á sviði fjárhags- og markaðsupplýsinga. Það gerir okkur kleift að bjóða þér markhópalista fyrir erlend fyrirtæki byggðan á upplýsingum um t.d. staðsetningu, atvinnuflokk, fjölda starfsmanna og lykiltölum úr ársreikningum.Umsögn viðskiptavinar

„Markhópalistarnir frá Creditinfo hafa reynst okkur afar vel í sölu- og markaðsstarfi. Það var fljótlegt og einfalt að fá markhópalistana í hendurnar og allar upplýsingar voru skýrt settar fram.“

Eva Eiríksdóttir
Marketing and Brand Experience FlyOver Iceland*Netföng og símanúmer fylgja í öllum þeim tilvikum sem þau eru þekkt.

Á hvaða gögnum byggja markhópalistar?

Upplýsingar eru meðal annars sóttar til fyrirtækja- og þjóðskrár sem tryggir réttmæti þeirra. Hægt er að bæta við upplýsingum frá þriðja aðila eins og Samgöngustofu, Já.is og Fiskistofu. Í hlutafélagaskrá eru rúmlega 32.000 lögaðilar en samkvæmt greiningu Creditinfo eru aðeins um 14.000 af þeim virk. Við sýnum einungis þau fyrirtæki sem eru að stunda viðskipti.

Hvað þýðir að félag sé óvirkt?

Skilgreiningu Creditinfo á því hvað telst óvirkt félag:

 • Það er brottfellt samkvæmt Fyrirtækjaskrá
 • Það er með gjaldþrota færslu í Vanskilaskrá
 • Það er með skráða virka færslu fyrir árangurslaust fjárnám í Vanskilaskrá sem er eldra en 12 mánaða
 • Það er með eina af eftirfarandi athugasemdum í nýjasta ársreikningi:

  - Engin starfsemi var á árinu
  - Félagið var sameinað öðru félagi á árinu
  - Félaginu var slitið á árinu

Listi yfir ÍSAT atvinnuflokkana

 • Atvinnurekstur innan heimilis
 • Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð
 • Fasteignaviðskipti
 • Félagasamtök og önnur þjónustustarfsemi
 • Fjármála- og vátryggingastarfsemi
 • Flutningar og geymsla
 • Fræðslustarfsemi
 • Framleiðsla
 • Heilbrigðis og félagsþjónusta
 • Heild- og smásöluverslun, viðgerðir á vélknúnum ökutækjum
 • Landbúnaður, skógrækt og fiskveiðar
 • Leigustarfsemi og ýmis sérhæfð þjónusta
 • Menningar-, íþrótta- og tómstundastarfsemi
 • Námugröftur og vinnsla hráefna úr jörðu
 • Opinber stjórnsýsla og varnarmál; almannatryggingar
 • Óþekkt starfsemi
 • Rafmagns-, gas- og hitaveitur
 • Rekstur gististaða og veitingarekstur
 • Sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi
 • Upplýsingar og fjarskipti
 • Vatnsveita, fráveita, meðhöndlun úrgangs og afmengun

Creditinfo Lánstraust
Kt: 710197 2109