Vanskilaskrá


Vanskilaskrá hefur að geyma upplýsingar um vanskil einstaklinga og innheimtuaðgerðir. Þegar fyrirtæki metur nýjan umsækjanda um reikningsviðskipti kannar það gjarnan hvort viðkomandi sé á vanskilaskrá. Þú getur alltaf séð stöðu þína á vanskilaskrá með því að skrá þig inn á þjónustuvefinn Mitt Creditinfo.


Hvenær fara mál á vanskilaskrá?

1. skref

1. Kröfuhafi sendir mál inn á vanskilaskrá vegna skuldar einstaklings að upphæð 50.000 kr. eða meira.

2. skref

Skuldara er send tilkynning um væntanlega skráningu á vanskilaskrá. Honum er gefinn 17 daga greiðslufrestur.

3. skref

Ef skuldin er greidd innan 17 daga fellur málið niður. Ef skuldin er ekki greidd fer málið inn á vanskilskrá.

Opna alla

Að kanna stöðu mína

Get ég séð hvort nafn mitt er á vanskilaskrá?

Já. Á Mitt Creditinfo getur þú skoðað stöðu þína á vanskilaskrá og séð hvaða fyrirtæki hafa flett þér upp. Þú skráir þig inn með rafrænum skilríkjum eða færð lykilorð sent í heimabankann þinn.

(1) Fyrirhugaðar skráningar eru mál sem send hafa verið inn á vanskilskrá af kröfuhöfum, en skuldari hefur enn 17 daga til að greiða skuldina áður en málið fer inn á skrána. Ef skuldin er greidd inn 17 daga þá er málið látið niðurfalla. Með því að smella á tengilinn „Skoða tilkynningar“ má fá nánari upplýsingar um málin.

(2) Upplýsingar um fjölda mála sem er búið að skrá á vanskilaskrá. Með því að smella á tengilinn „Skoða tilkynningar“ má fá nánari upplýsingar um málin.

Get ég séð hver hefur flett mér upp?

Á Mitt Creditinfo getur þú alltaf fylgst með stöðu þinni, þér að kostnaðarlausu. Þú skráir þig inn með rafrænum skilríkjum eða færð lykilorð sent í heimabankann þinn.

(1) Sýnir hvort nafni þínu hefur verið flett upp og af hverjum. Algengt er að fyrirtæki fletti nöfnum einstaklinga upp þegar stofnað er til nýrra viðskipta Ef smellt er á „Skoða tilkynningar“ má sjá nánari upplýsingar um málin.

(2) Fjöldi aðila sem þú átt í viðskiptum við sem fylgjast með mögulegum breytingum sem gætu orðið á stöðu þinni, eins og ef þú færir á vanskilaskrá eða breytt lánshæfismat. Ef smellt er „Skoða tilkynningar“ má sjá nánari upplýsingar um málin.

Ef þú kannast ekki við að hafa átt í samskiptum við viðkomandi aðila þá er sjálfsagt að hafðu samband við okkur og við munum kanna málið.

Fæ ég að vita ef þriðji aðili kannar stöðu mín á vanskilaskrá?

Tilkynning um uppflettingu er send í hvert sinn sem Creditinfo miðlar upplýsingum um virka skráningu á VOG vanskilaskrá, skuldastöðu eða lánshæfismati. Fyrsta tilkynning er send í bréfapósti, á skráð lögheimili samkvæmt Þjóðskrá, en eftir það eru tilkynningar birtar og aðgengilegar á þjónustuvefnum. Á þjónustuvefnum geta notendur óskað eftir að fá sendar upplýsingar í tölvupósti þegar ný tilkynning er send frá Creditinfo.

Notkun vanskilaskráar

Hverjir hafa heimild til að skoða mína stöðu á vanskilaskrá og vakta breytingar ?

Upplýsingar úr VOG vanskilaskrá eru notaðar við innheimtu á kröfum í vanskilum eða við mat á umsækjendum eða núverandi viðskiptavinum vegna lána- eða reikningsviðskipta til að ákvarða lánakjör og úttektarheimildir.

Notkun upplýsinga úr skránni er eingöngu heimil viðskiptavinum Creditinfo sem undirritað hafa áskriftarsamning með ströngum skilyrðum er varða öflun, notkun og meðferð gagna. Lögvarðir hagsmunir þurfa að liggja til grundvallar uppflettingu í VOG vanskilaskrá.

Ef um er að ræða viðvarandi láns -eða reikningsviðskipti eða innheimtu á gjaldföllnum kröfum er lánveitendum eða umboðsmönnum þeirra heimilt að vakta breytingar á VOG vanskilaskrá. Athugasemd vegna óréttmætrar uppflettingar á VOG vanskilaskrá er komið á framfræri til Creditinfo á yfirliti uppflettinga á þjónustuvefnum Mitt Creditinfo. Athugasemd vegna óréttmætrar vöktunar er komið á framfæri til þess fyrirtækis sem vaktar breytingar eða á þjónustuvefnum Mitt Creditinfo.

Er ég látin vita ef nafn mitt fer á vanskilaskrá?

Tilkynning um skráningu er send á skráð lögheimili samkvæmt Þjóðskrá. Tilkynningar eru einnig birtar og aðgengilegar í 12 mánuði á þjónustuvefnum. Ef um er að ræða fyrirhugaða skráningu eru upplýsingar birtar á skránni 17 dögum eftir dagsetningu tilkynningar, nema Creditinfo berist upplýsingar um uppgjör málsins.

Creditinfo er ekki skylt að senda tilkynningu um skráningu ef ætla má að viðkomandi sé þegar kunnugt um vinnsluna, s.s. ef viðkomandi hafi áður fengið viðvörun um skráningu. Þetta á þó ekki við hafi meira en 12 mánuðir liðið frá síðustu skráningu. Á þjónustuvefnum geta notendur óskað eftir að fá sendar upplýsingar í tölvupósti þegar ný tilkynning er send frá Creditinfo.

Afskráning mála

Afskráning upplýsinga á VOG vanskilaskrá

Á kröfuhafa eða umboðsmanni kröfuhafa hvílir sú skylda að afskrá mál á vanskilaskrá eins fljótt og ljóst er að viðeigandi krafa er uppgerð. Ef upplýsingar um uppgjör málsins berast ekki til Creditinfo mun skráning standa í fjögur ár. Að fjórum árum liðnum afskrást upplýsingar um vanskil sjálfkrafa í kerfum Creditinfo. Athygli er vakin á að fyrningartími krafna er oft lengri en sá tími sem heimilt er að miðla upplýsingum á VOG vanskilaskrá og getur því kröfuhafi í sumum tilfellum haldið áfram innheimtu þrátt fyrir að krafa sé fallin af vanskilaskrá vegna aldurs.

Athugasemd við skráningu eða fyrirhugaða skráningu á VOG vanskilaskrá er komið á framfæri til Creditinfo á yfirliti vanskila á þjónustuvefnum. Creditinfo er heimilt að gera athugun á réttmæti skráninga með því að bera málið undir viðkomandi kröfuhafa eða umboðsmanns kröfuhafa og eftir atvikum fá færsluna afskráða. Aðilar geta einnig snúið sér beint til kröfuhafa sem getur afskráð kröfuna sé hún uppgerð eða ef þörf er á nánari upplýsingum um kröfu.

Skráningar í rekstrarsöguskrá eru afsrkáðar ef fram kemur í skiptalokaauglýsingu skiptastjóra, að allar kröfur hafi verið greiddar eða þær afturkallaðar, eða að fjórum árum liðnum frá gjaldþroti fyrirtækis. Aðrar fjármálatengdar upplýsingar, s.s. kaupmálar og sviptingar eru birtar á skránni á meðan samningur eða úrskurður er í gildi.

Eyðing upplýsinga á VOG vanskilaskrá

Upplýsingum um vanskil sem mæla gegn lánshæfi er eytt þegar þær verða 4ra ára gamlar. Creditinfo er þó heimilt að geyma upplýsingar í 3 ár til viðbótar gegn ströngum aðgangstakmörkunum. Að þeim tíma liðnum er upplýsingum eytt úr kerfum Creditinfo eða þær gerðar ópersónugreinanlegar.

Andmæli

Vinnsla upplýsinga um umdeildar skuldir er óheimil. Á kröfuhafa eða umboðsmanni kröfuhafa hvílir sú skylda að senda ekki mál til skráningar ef kröfuhafi veit að deilur standa um réttmæti skuldarinnar og ekki er um staðfesta réttargjörð er að ræða. Ef greiðandi telur kröfu óréttmæta sendir greiðandi afrit til Crediitinfo af sannarlegum andmælum til kröfuhafa eða umboðsmanns kröfuhafa og ber Creditinfo að afmá upplýsingar ef krafan nýtur ekki staðfestrar réttargjörðar.

Annað

Heimildir Creditinfo til vinnslu upplýsinga um vanskil og opinberar gjörðir

Samkvæmt lögum nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga þarf starfsleyfi frá Persónuvernd til að safna og skrá upplýsingar er varða fjárhagsmálefni og lánstraust einstaklinga í því skyni að miðla þeim til annarra. Creditinfo hefur slíkt leyfi frá Persónuvernd. Starfsleyfi Creditinfo heimilar félaginu að safna og miðla upplýsingum á VOG vanskilaskrá, sem er skrá sem heldur utan um vanskil og opinberar gjörðir. Heimilt er að skrá á VOG vanskilaskrá upplýsingar úr opinberum gögnum, en einnig upplýsingar um vanskil frá áskrifendum að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Þá er heimilt að skrá upplýsingar frá hlutafélagaskrá um stofnendur, stjórnarmenn og framkvæmdastjóra hlutafélaga og einkahlutafélaga á rekstrarsöguskrá. Birting upplýsinga á rekstrarsöguskrá er heimil ef aðili hefur staðið að a.m.k. tveimur félögum sem úrskurðuð hafa verið gjaldþrota síðastliðin 4 ár.

Heimildir til skráninga á upplýsingum um vanskil einstaklinga á VOG vanskilaskrá

  • Vanskil hafa staðið yfir í 40 daga eða meira.
  • Heildarfjárhæð kröfu nemur að lágmarki 50.000 kr.
  • Lántaki hefur með sérstakri yfirlýsingu í lána- eða skuldaskjali samþykkt heimild lánveitanda til að óska skráningar á vanskilum á vanskilaskrá Creditinfo.