Hvers vegna skuldastöðukerfi?

Vel upplýstar lánveitingar leiða til minni afskrifta og og draga þar með úr þörf fyrir vanskilainnheimtu

Aðgengi að gögnunum á einum stað getur stytt umsóknartíma lánveitinga

Síður er gerð krafa um ábyrgðarmenn þegar staða lántakanda er þekkt

Þátttaka í kerfinu

Opna alla

Hverjir geta orðið þátttakendur í kerfinu?

Einungis þeir lögaðilar sem starfa undir eftirliti Fjármálaeftirlitsins og sem miðla gögnum í kerfið geta fengið aðgang að því.

Með hvaða hætti tengjast þátttakendur kerfinu?

Þátttakendur geta flett upp einstaka aðilum á þjónustuvef Creditinfo eða notast við vefþjónustu sem gerir þeim kleift að tengjast kerfinu í gegnum sín eigin kerfi.

Geymir Creditinfo upplýsingar um skuldastöðu einstaklinga og fyrirtækja?

Þegar fyrirspurn er gerð í kerfið er hún send til þátttakenda sem skila upplýsingum til baka. Miðlægur gagnagrunnur er því ekki til staðar. Einstaklingar og fyrirtæki eiga rétt á að fá þær upplýsingar sem Creditinfo hefur miðlað og því ber Creditinfo að geyma þau gögn sem sótt hafa verið í kerfið í tvö ár.

Hvaða gögnum er miðlað í skuldastöðuyfirlitinu?

Uppfletting í skuldastöðukerfinu skilar yfirliti yfir skuldbindingar viðkomandi, stöðu á vanskilaskrá Creditinfo (á forminu „já“ eða „nei“) og hvort einstaka lán séu eru í vanskilum hjá kröfuhafa, óháð vanskilaskrá Creditinfo.

Upplýsingar Skýring
Skuldabréf Skuldabréf eru skuldarviðurkenning sem skuldbindur lántaka til að greiða skuldina til baka samkvæmt ákveðnum skilmálum og greiða vexti eða annað sem tekið er fram í skuldabréfinu.
Yfirdráttarlán Yfirdráttarlán á tékkareikningi, hvort sem er í íslenskum krónum eða erlendum gjaldmiðli.
Staða kreditkorta Staða úttekta á kreditkortum á fyrirspurnartíma hverju sinni, sótt frá kortaútgefanda.
Víxill Víxilskuld.
Ábyrgðir Bankaábyrgðir og aðrar ábyrgðir en sjálfsskuldarábyrgðir og fasteignaveðsábyrgðir.
Erlent lán Skuldabréf í erlendum gjaldmiðli.
Lánasamningur Lánasamningur.
Fjölgreiðslur Fjölgreiðslur/greiðsludreifing eru t.d. skipting á reikningum í nokkra mánuði. Kortaútgefendur sjálfir, bankar og sparisjóðir, eru eigendur slíkra krafna og sjá um miðlun þessara upplýsinga, ekki kortafyrirtækin.
Eignaleigusamningur Samningar um fjármögnun lausafjár (t.d. bíla- og kaupleigusamningar). Hið fjármagnaða er í eigu fjármögnunaraðilans á samningstíma en oftast eignast skuldari lausaféð í lok samnings.
Rekstrarleigusamningur Samningar um fjármögnun lausafjár (t.d. bíla- og kaupleigusamningar). Hið fjármagnaða er í eigu fjármögnunaraðilans á samningstíma en oftast eignast skuldari lausaféð í lok samnings.
Skuldabréf Skuldabréf bílalána.
Innheimtuskuldabréf Aðeins miðlað þegar Fjármálafyrirtæki X sér um miðlun upplýsinga fyrir Fjármálafyrirtæki Y, sem þrátt fyrir það eru birtar undir nafni Fjármálafyrirtækis X í skuldastöðukerfinu. Fjármálafyrirtæki X getur miðlað upplýsingum fyrir Fjármálafyrirtæki Y á grundvelli samnings þeirra í milli eða á grundvelli samnings Fjármálafyrirtækis Y við Creditinfo um þátttöku í skuldastöðukerfinu. Fjármálafyrirtæki X þarf að upplýsa Creditinfo um þau fjármálafyrirtæki sem það miðlar upplýsingum fyrir í skuldastöðukerfið.

Verð

Verð án vsk.
Skuldastöðukerfi, stofngjald fyrir notandanafn 5.000 kr.
Skuldastöðukerfi, mánaðargjald fyrir virka notendur 1.950 kr.
Skuldastöðukerfi, uppfletting 760 kr.

Við viljum heyra í þér

Hafir þú einhverjar spurningar þá sendu okkur skilaboð og við munum vera í sambandi til að fara yfir málin með þér.