Ítarefni

Opna alla

Hverjir geta orðið þátttakendur í kerfinu?

Einungis þeir lögaðilar sem starfa undir eftirliti Fjármálaeftirlitsins og sem miðla gögnum í kerfið geta fengið aðgang að því.

Með hvaða hætti tengjast þátttakendur kerfinu?

Þátttakendur geta flett upp einstaka aðilum á þjónustuvef Creditinfo eða notast við vefþjónustu sem gerir þeim kleift að tengjast kerfinu í gegnum sín eigin kerfi.

Geymir Creditinfo upplýsingar um skuldastöðu einstaklinga og fyrirtækja?

Þegar fyrirspurn er gerð í kerfið er hún send til þátttakenda sem skila upplýsingum til baka. Miðlægur gagnagrunnur er því ekki til staðar. Einstaklingar og fyrirtæki eiga rétt á að fá þær upplýsingar sem Creditinfo hefur miðlað og því ber Creditinfo að geyma þau gögn sem sótt hafa verið í kerfið í tvö ár.

Hvaða gögnum er miðlað í skuldastöðuyfirlitinu?

Uppfletting í skuldastöðukerfinu skilar yfirliti yfir skuldbindingar viðkomandi, stöðu á vanskilaskrá Creditinfo (á forminu „já“ eða „nei“) og hvort einstaka lán séu eru í vanskilum hjá kröfuhafa, óháð vanskilaskrá Creditinfo.

29. mars 2020 — Athygli er vakin á því að kerfið mun á næstu dögum miðla frystingum á lánum, bæði einstaklinga og fyrirtækja. Þeir sem nýta sér þjónustuvefinn eða PDF útgáfu af skuldastöðu geta nýtt sér þessar auknu upplýsingar strax. Vefþjónustunotendur þurfa að gera minniháttar breytingar í sínum kerfum.

 • Yfirdráttarlán – Yfirdráttarlán á tékkareikningi, hvort sem er í íslenskum krónum eða erlendum gjaldmiðli.
 • Staða kreditkorta – Staða úttekta á kreditkortum á fyrirspurnartíma hverju sinni, sótt frá kortaútgefanda.
 • Lánasamningar
 • Víxlar
 • Ábyrgðir – Bankaábyrgðir og aðrar ábyrgðir en sjálfsskuldarábyrgðir og fasteignaveðsábyrgðir.
 • Erlend lán – Skuldabréf í erlendum gjaldmiðli.
 • Skuldabréf – Skuldabréf eru skuldarviðurkenning sem skuldbindur lántaka til að greiða skuldina til baka samkvæmt ákveðnum skilmálum og greiða vexti eða annað sem tekið er fram í skuldabréfinu.
 • Fjölgreiðslur – Fjölgreiðslur/greiðsludreifing eru t.d. skipting á reikningum í nokkra mánuði. Kortaútgefendur sjálfir, bankar og sparisjóðir, eru eigendur slíkra krafna og sjá um miðlun þessara upplýsinga, ekki kortafyrirtækin.
 • Eignaleigusamningar – Samningar um fjármögnun lausafjár (t.d. bíla- og kaupleigusamningar). Hið fjármagnaða er í eigu fjármögnunaraðilans á samningstíma en oftast eignast skuldari lausaféð í lok samnings.
 • Rekstrarleigusamningar – Samningar um fjármögnun lausafjár (t.d. bíla- og kaupleigusamningar). Hið fjármagnaða er í eigu fjármögnunaraðilans á samningstíma en oftast eignast skuldari lausaféð í lok samnings.
 • Innheimtuskuldabréf – Aðeins miðlað þegar Fjármálafyrirtæki X sér um miðlun upplýsinga fyrir Fjármálafyrirtæki Y, sem þrátt fyrir það eru birtar undir nafni Fjármálafyrirtækis X í skuldastöðukerfinu. Fjármálafyrirtæki X getur miðlað upplýsingum fyrir Fjármálafyrirtæki Y á grundvelli samnings þeirra í milli eða á grundvelli samnings Fjármálafyrirtækis Y við Creditinfo um þátttöku í skuldastöðukerfinu. Fjármálafyrirtæki X þarf að upplýsa Creditinfo um þau fjármálafyrirtæki sem það miðlar upplýsingum fyrir í skuldastöðukerfið.

Creditinfo Lánstraust
Kt: 710197 2109