Fréttaskor

Hvernig er fréttaskorið fundið út?

Útreikningur fréttaskorsins byggist á eftirfarandi fimm þáttum:

  • Í hvaða miðli birtist fréttin?
  • Hversu umfangsmikil var fréttin?
  • Hvar innan miðilsins kom umfjöllunin fyrir?
  • Hversu oft er minnst á viðkomandi aðila í fréttinni?
  • Hvar í fréttinni var minnst á viðkomandi aðila?

Innihaldsgreining

Hvernig eru fréttir innihaldsgreindar?

Innihaldsgreiningar segja til um hvernig ímynd fyrirtækis kemur út í fjölmiðlum. Starfsfólk Creditinfo tekur eftirfarandi atriði til viðmiðunar þegar greining er ákvörðuð:

  • Greiningin byggir eingöngu á þeim upplýsingum sem koma fram í hverri frétt fyrir sig.
  • Greiningin byggir á því hvort fréttin breytir ímynd fyrirtækisins á jákvæðan eða neikvæðan hátt í augum lesandans.

Fréttir eru flokkaðar af starfsmönnum Creditinfo í eftirfarandi flokka: jákvætt, neikvætt, hlutlaust og jafnað

Hvaða viðmið eru notuð við innihaldsgreininguna?

Jákvætt

Nokkur stærstu atriðin sem gefa fyrirtæki jákvæða ímynd í fjölmiðlaumfjöllun eru:
Styrkir, gjafir, góðverk, framtakssemi, hrós, hagnaður, vöxtur, framfarir, samstarf, greining á ástandi, frumkvæði

Neikvætt

Nokkur stærstu atriðin sem gefa fyrirtæki neikvæða ímynd í fjölmiðlaumfjöllun eru:
Gagnrýni sem inniheldur sterkt orðaval, mikil óánægja, harðar ásakanir, taprekstur, afturför í rekstri, athæfi fyrirtækisins sem valdið hefur öðrum skaða.

Hlutlaust

Ef ekkert jákvætt eða neikvætt kemur fram í fréttinni varðandi tiltekið fyrirtæki þá fær fyrirtækið hlutlausa greiningu. Nokkur stærstu atriði sem gefa fyrirtæki hlutlausa ímynd í fjölmiðlum eru: Ef minnst er á fyrirtækið í frétt án þess að fyrirtækið sé sérstaklega til umfjöllunar; þurr upptalning á staðreyndum.

Jöfnuð umfjöllun

Ef fyrirtæki fær á sig gagnrýni og nær að svara fyrir sig og útskýra stöðu sína á fullnægjandi hátt telst sú frétt til jafnaðrar umfjallanar. Einnig ef fyrirtæki fær bæði neikvæða og jákvæða umfjöllun innan sömu fréttar sem jafna hvor aðra út.

Við bjóðum einnig ...

Tímamótabækur

Tímamótabækur eru samantekt á fjölmiðlaefni um einstakling eða málefni, sótt í fréttasafn Fjölmiðlavaktarinnar og eru afhendar sem innbundnar bækur. Bækurnar eru skemmtilegar gjafir á tímamótum þjóðþekktra einstaklinga eða fyrirtækja. Að auki eru þær góð heimild um menn og málefni líðandi stundar.

Auglýsingavakt

Auglýsingavaktin safnar auglýsingum úr vöktuðum prentmiðlum og sendir tilkynningu þegar ný auglýsing birtist frá þínu fyrirtæki eða samkeppnisaðila. Efnið er aðgengilegt á þjónstuvefnum og veitir því yfirsýn yfir markaðsstarf, það er hvaða vörur eða þjónusta hafa verið auglýstar á tilteknum tíma.

Samantektir

Ef þú þarft að rýna í umfjöllun fjölmiðla á líðandi árum, hvort sem er úr útvarpi, sjónvarpi, blöðum eða netmiðlum, þá spörum við þér tíma með því að útbúa vel skilgreindar samantektir sem eru sniðnar að þínum þörfum. Viðskiptavinir þurfa ekki að vera áskrifendur að Fjölmiðlavaktinni til að panta samantektir.

Handrit ljósvakaþátta

Fjölmiðlavaktin býður upp á útskrift af sjónvarpsfréttum og útvarpsþáttum. Viðskiptavinir þurfa ekki að vera áskrifendur að Fjölmiðlavaktinni til að panta útskriftir. Hægt er að panta þær með því að senda tölvupóst og fylla inn nafn viðskiptavinar, nafn þáttar og dagsetningu þáttar.

Tenging við viðskiptamannakerfi

Hægt er að fá tilkynningar fjölmiðlavaktarinnar inn í viðskiptamannakerfi og tengja við aðila. Lausnin getur þannig til dæmis nýst til þess að ýta tækifærum að viðskiptastjórum sem bera ábyrgð gagnvart völdum fyrirtækjum.


Já, ég vil fá tilboð í Fjölmiðlavakt