Gagnatorg Creditinfo

Er ekki kominn tími
til að tengja?

Gagnatorg Creditinfo er vefþjónusta sem hjálpar þér að nálgast gögn sem þú getur nýtt til að bæta ákvarðanatöku í viðskiptum.

Einfalt er að tengjast gagnatorginu, sem byggir á REST þjónustum, sem bjóða upp á mikinn sveigjanleika og skapa hagræði í rekstri.


Á gagnatorginu má nálgast ...

Ársreikninga

Ársreikningar geyma mikilvægar upplýsingar um fjárhagsstöðu fyrirtækja. Um er að ræða innslegna ársreikninga skilaskyldra félaga sem skráð hafa verið hjá ríkisskattstjóra.

Fyrirtækjaskrá

Fyrirtækjaskrá inniheldur upplýsingar eins og heiti og kennitölu fyrirtækis, ISAT númer og atvinnuflokk, auk nafns og kennitölu forsvarsmanns.

Endanlega eigendur

Upplýsingar um þann eða þá sem raunverulega eiga tiltekið fyrirtæki þegar eignarhald þess fer í gegnum ýmsa aðila.

Hluthafa

Birtir lista yfir þá aðila sem skráðir eru hluthafar í tilteknu félagi.

Hlutafélagaskrá

Upplýsingar um aðstandendur fyrirtækis. Tilgangur félags, skráð hlutafé, hverjir skipa stjórn þess og fleira.

Hafa samband