Eignaleit

Fasteignir, ökutæki
og vinnuvélar

Hjá Creditinfo má nálgast upplýsingar um fasteignir frá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun , auk ökutækja og vinnuvéla frá Samgöngustofnun. Upplýsingarnar eru aðgengilegar á þjónustvefnum okkar og í gegnum vefþjónustu.


Fasteignaskrá

Fasteignaskrá hefur að geyma upplýsingar um fasteignir frá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun , ásamt afritum af skjölum sem þinglýst hefur verið á eignir. Ýmist er hægt að fletta eignum upp eftir fastanúmeri, landanúmeri eða götuheiti. Greitt er mánaðargjald fyrir aðgang að skránni og einnig er tekið gjald fyrir hverja uppflettingu samkvæmt gjaldskrá.

Upplýsingar úr fasteignaskrá:

 • Afhendingardagur
 • Brunabótamat
 • Bstig
 • Byggingarár
 • Byggingarefni
 • Eigandi
 • Eignarhlutur
 • Endurstofnverð
 • Fastanúmer
 • Fasteignamat
 • Fj. herbergja
 • Flatarmál
 • Greinitala
 • Húsamat
 • Kaupdagur
 • Landanúmer
 • Lóðamat
 • Merking
 • Mstig
 • Notkun
 • Tryggingafélag


Ökutækjaskrá og vinnuvélar

Ökutækja- og vinnuvélaskrá geymir upplýsingar um ökutæki sem skráð eru hjá Samgöngustofu, ásamt upplýsingum um vinnuvélar frá Vinnueftirlitinu. Greitt er mánaðargjald fyrir aðgang að skránni og einnig er tekið gjald fyrir hverja uppflettingu samkvæmt verðskrá.

Upplýsingar úr ökutækjaskrá

 • ADR skráningar
 • Allar breytingar
 • Athugasemdir
 • Breytingalásar
 • Eftirlýsingar
 • Eigendaferill
 • Gjöld og tryggingar
 • Gölluð eigendaskipti
 • Grunnupplýsingar
 • Innlagnaferill
 • Númeraferill
 • Skoðunarferill
 • Skráningarferill
 • Tæknileg lýsing
 • Tjónaferill
 • Umráðaferill

Upplýsingar úr vinnuvélaskrá:

 • Grunnupplýsingar
 • Eigendaferill
 • Umráðaferill
 • Tæknilegar upplýsingar
 • Umráðaferill


Veðbönd

Aðgangur að veðbandayfirliti fyrir ökutæki og fasteignir, sem sótt er í fasteignaskrá hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun og til sýslumanns fyrir ökutæki. Veðbandayfirlit má nálgast á þjónustuvefnum eða í gegnum vefþjónustu.



Kennitöluleit

Eignaleit eftir kennitölu einstaklinga er í boði fyrir lögmenn í innheimtu- og skiptastarfsemi ásamt opinberum aðilum sem hafa heimild til slíkra uppflettinga. Einnig er hægt að sjá eignasögu einstaklinga. Vilji lögmenn fá aðgang fyrir starfsfólk sitt þurfa þeir að lýsa yfir ábyrgð á notkun kennitöluleitar.

Verð og umsóknir

Fasteignaskrá

Umsókn vegna aðgangs lögmanna að kennitöluleit í fasteignaskrá er að finna á vef HMS (Z-857 Umsókn um kennitöluaðgang lögmanna að fasteignaskrá)

Umsókn vegna aðgangs fulltrúa lögmanna að kennitöluleit í fasteignaskrá er einnig finna á vef HMS (Z-856 Ábyrgðaryfirlýsing lögmanns vegna kennitöluuppflettinga í fasteignaskrá)

Í áskrift án vsk.
Mánaðargjald 1.990 kr.
Uppfletting á vef 98 kr.
Leit eftir götuheiti (heiti og númer) 65 kr.
Fasteignamatsupplýsingar 120 kr.
Upplýsingar um land 120 kr.
Skjalalisti, þinglýst skjöl 115 kr.
Þinglýst skjal 420 kr.
Kennitöluleit án eignasögu 1.495 kr.
Kennitöluleit með eignasögu 2.445 kr.
Í áskrift án vsk.
Mánaðargjald 1.480 kr.
Almenn leit í ökutækjaskrá 36 kr.
Almenn leit í vinnuvélaskrá 27 kr.
Ferilskrá 113 kr.
Slysaskrá 97 kr.
Kennitöluleit ökutækja og vinnuvélaskrá 960 kr.

Veðbandayfirliti

Áskrifendur sem eru bæði með aðgang að fasteigna- og ökutækjaskrá greiða einungis eitt mánaðargjald, sem felur einnig í sér aðgang að veðböndum. Auk þess greiða þeir fyrir hvert sótt veðband samkvæmt gjaldskrá.


Í áskrift án vsk.
Mánaðargjald 3.620 kr.
Sækja veðbandayfirlit 1.240 kr.