Hvað gerir fyrirtæki framúrskarandi?

Afreksfólk atvinnulífsins

Framúrskarandi fyrirtæki eiga það sameiginlegt að vera stöðug fyrirtæki sem byggja rekstur sinn á sterkum stoðum og efla hag allra. Til þess að teljast framúrskarandi þurfa fyrirtækin að uppfylla ströng skilyrði sem eru listuð hér að neðan.Skilyrðin

  • Fyrirtækið er í lánshæfisflokki 1-3
  • Ársreikningi skal skilað á réttum tíma lögum samkvæmt
  • Hefur skilað ársreikningi til RSK síðustu þrjú ár
  • Fyrirtækið er virkt samkvæmt skilgreiningu Creditinfo
  • Rekstrartekjur að lágmarki 50 milljónir króna síðustu þrjú ár
  • Framkvæmdarstjóri skráður í fyrirtækjaskrá RSK
  • Rekstrarhagnaður (EBIT) jákvæður síðustu þrjú ár
  • Ársniðurstaða jákvæð síðustu þrjú ár
  • Eiginfjárhlutfall a.m.k. 20% síðustu þrjú ár
  • Eignir að minnsta kosti 100 milljónir króna síðustu þrjú ár

Í ljósi þeirra fordæmalausu aðstæðna sem uppi eru vegna COVID-19 áskiljum við okkur rétt rétt til að kalla eftir frekari upplýsingum sem kynnu að varpa ljósi á rekstur fyrirtækja ef ástæða þykir til. Tekið verður tillit til allra opinberra framlenginga RSK á skilafresti ársreikninga.


Framúrskarandi fyrirtæki 2010-2021

Chart.Framúrskarandi fyrirtæki 2021 eftir stærðarflokkum

Stór fyrirtæki

230 (27%)

Meðalstór fyrirtæki

399 (47%)

Framúrskarandi fyrirtæki 2020 eftir landshlutum

Chart.Hið dæmigerða Framúrskarandi fyrirtæki

Eignir

364 m.kr.

Eigið fé

225 m.kr.

Eiginfjárhlutfall fjár

62%

Skuldir

139 m.kr.

Skuldahlutfall

38%

Rekstrarhagnaður

56 m.kr.

Ársniðurstaða

45 m.kr.

Rekstartekjur

610 m.kr.

Arðsemi eigin fjár

20%

EBITDA

70 m.kr.

Aldur

18 ár