Framúrskarandi fyrirtæki

Hvað gerir fyrirtæki framúrskarandi?

Framúrskarandi fyrirtæki eiga það sameiginlegt að vera stöðug fyrirtæki sem byggja rekstur sinn á sterkum stoðum og efla hag allra. Til þess að teljast framúrskarandi þurfa fyrirtækin að uppfylla ströng skilyrði sem eru listuð hér að neðan.Skilyrðin

  • Fyrirtækið er í lánshæfisflokki 1-3
  • Ársreikningi skilað lögum samkvæmt eigi síðar en átta mánuðum eftir uppgjörsdag
  • Fyrirtækið er virkt samkvæmt skilgreiningu Creditinfo
  • Framkvæmdarstjóri skráður í fyrirtækjaskrá RSK
  • Rekstrartekjur að lágmarki 50 milljónir króna síðustu þrjú ár
  • Rekstrarhagnaður (EBIT > 0) síðustu þrjú ár
  • Jákvæð ársniðurstaða síðustu þrjú ár
  • Eiginfjárhlutfall a.m.k. 20% síðustu þrjú ár
  • Eignir að minnsta kosti 100 milljónir króna síðustu þrjú ár

Í ljósi þeirra fordæmalausu aðstæðna sem uppi eru vegna COVID-19 áskiljum við okkur rétt til að kalla eftir frekari upplýsingum sem kynnu að varpa ljósi á rekstur fyrirtækja ef ástæða þykir til.


Framúrskarandi fyrirtæki 2010-2019

Chart.Framúrskarandi fyrirtæki 2019 eftir stærðarflokkum

Stór fyrirtæki

246 (28,1%)

Lítil fyrirtæki

238 (27,2%)Framúrskarandi fyrirtæki 2019 eftir landshlutum

Chart.Hið dæmigerða Framúrskarandi fyrirtæki

Eignir

360 m.kr.

Eigið fé

223 m.kr.

Eiginfjárhlutfall fjár

62%

Skuldir

137 m.kr.

Skuldahlutfall

38%

Rekstrarhagnaður

55 m.kr.

Ársniðurstaða

45 m.kr.

Rekstartekjur

659 m.kr.

Arðsemi eigin fjár

20%

EBITDA

68 m.kr.

Aldur

19 ár