Breytingar á gerð lánshæfismats

Í nýjum úrskurði Persónuverndar er staðfest heimild Creditinfo til að nýta tilteknar upplýsingar við gerð á mati á lánshæfi einstaklinga. Ennfremur hefur Persónuvernd úrskurðað að notkun á uppflettingum sé ekki heimil. Úrskurðurinn kemur í framhaldi kvörtunar sem lögð var fram í ágúst 2016. Breytingar hafa nú þegar verið gerðar á matinu í samræmi við kröfu Persónuverndar.

Creditinfo hefur um árabil boðið viðskiptavinum sínum upp á lánshæfismat einstaklinga í samræmi við neytendalög sem sett voru í lok árs 2013. Samkvæmt lögunum ber lánveitenda að kanna lánshæfi umsækjenda lána áður en til lánveitingar kemur. 
Lánshæfismat Creditinfo byggir á reiknilíkani þar sem tekið er saman mikið magn upplýsinga og líkur á vanskilum á næstu 12 mánuðum eru metnar. Hluti af þeim upplýsingum sem hafa verið notaðar við gerð lánshæfismatsins, með upplýstu samþykki hlutaðeigandi, eru uppflettingar í skrám Creditinfo tengdar innheimtu krafna.

 „Creditinfo hefur ætíð staðið í þeirri trú að meðferð og vinnsla gagna við gerð lánshæfismats væri í samræmi við gildandi lög og reglur um meðferð persónuupplýsinga. 
Vinnsla lánshæfismats hefur ávallt verið byggð á upplýstu samþykki þar sem viðkomandi samþykkir að sóttar séu upplýsingar til að nýta við gerð lánshæfismatsins, þar á meðal upplýsingar um uppflettingar. Við brugðumst strax við úrskurði Persónuverndar og gerðum breytingar á matinu þar sem þessar upplýsingar voru fjarlægðar. Þrátt fyrir það er matið enn áreiðanlegur mælikvarði á lánshæfi einstaklinga og gefur áfram góða mynd af því hverjir kunna að vera líklegir til að verða skráðir á vanskilaskrá,“ segir Brynja Baldursdóttir, framkvæmdastjóri Creditinfo.

Nánari upplýsingar veitir,
Brynja Baldursdóttir, framkvæmdastjóri Creditinfo á Íslandi
Gsm:  6605520    
Netfang: brynja@creditinfo.is